werkzaamheden

Grondwerken

Graaumans begrijpt het belang van de opdrachtgever bij de aanbesteding van een project. Daarbij telt niet alleen de prijs, maar vooral de eindkwaliteit.

Rioleringswerken

Als het ergens op vertrouwen aankomt, dan is het wel in de aanleg van de complete ondergrondse infrastructuur.

Bestratingen

Wat voor grondwerk telt, geldt ook voor straatwerk. Graaumans overlegt met de opdrachtgever over de invulling van de werkzaamheden.

CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is voor Graaumans een bewijs dat zij zich bewust bezig houden om de CO2 uitstoot te verlagen. Het gaat om CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Graaumans wil hiermee ook haar leveranciers vragen om serieus werk te maken van CO2-reductie.

over graaumans

Bouwrijp met een Plus

Graaumans Wegenbouw is gespecialiseerd in alle werkzaamheden op en onder het maaiveld. Dit geldt voor grondwerk, infrastructuur, riolering, bestrating, asfaltering en groenvoorziening. Kenmerkend voor de werkwijze is het flexibel inspelen op wensen van de opdrachtgever in combinatie met de snelheid van handelen. Graaumans begrijpt dat een opdrachtgever met een acuut probleem direct  een oplossing wil zien. Vanmorgen gebeld, vanmiddag hersteld. Een kwestie van vertrouwen en doen wat je belooft.

Eigen beheer

De grote plus zit in de advisering en ondersteuning. Graaumans werkt aan de hand van een bestek, maar heeft in de afgelopen 50 jaar ruim voldoende kennis en ervaring opgedaan om de opdrachtgever professioneel te ondersteunen van ontwerp tot uitvoering. Daarmee valt tijdwinst te realiseren in de planning en blijven de kosten beter beheersbaar. Graaumans werkt in opdracht van de overheid, semi-overheid, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en tuinarchitecten. De materieeldienst is uitgerust met een modern machinepark waardoor elk project in eigen beheer wordt uitgevoerd.

Duurzaam

Graaumans Wegenbouw handelt in overeenstemming met de richtlijnen van Maatschappelijk Verantwoord (en Duurzaam) Ondernemen. Zowel op gebied van milieuveiligheid als arbeidsomstandigheden vallen alle werkzaamheden onder certificering van ISO 9001-2008 en VCA**. Graaumans is bovendien ook SEB-erkend.

werkzaamheden

Grondwerken

Graaumans begrijpt het belang van de opdrachtgever bij de aanbesteding van een project. Daarbij telt niet alleen de prijs, maar vooral de eindkwaliteit.

→ lees verder

Rioleringswerken

Als het ergens op vertrouwen aankomt, dan is het wel in de aanleg van de complete ondergrondse infrastructuur.

→ lees verder

Bestratingen

Wat voor grondwerk telt, geldt ook voor straatwerk. Graaumans overlegt met de opdrachtgever over de invulling van de werkzaamheden.

→ lees verder

CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is voor Graaumans een bewijs dat zij zich bewust bezig houden om de CO2 uitstoot te verlagen. Het gaat om CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Graaumans wil hiermee ook haar leveranciers vragen om serieus werk te maken van CO2-reductie.

→ lees verder

projecten

Gerealiseerde projecten

Graaumans is vooral actief in Brabant tussen Bergen op Zoom en Tilburg. Door de begrenzing van het werkgebied is het mogelijk om opdrachtgevers ook na de oplevering van dienst te zijn wanneer zich een onvoorziene situatie voordoet.

Dat is het kenmerk van de aannemer, snel handelen wanneer de situatie daar om vraagt. Zelfs wanneer het om een kleine verzakking van straatwerk gaat, kan de opdrachtgever op snelle reparatie rekenen. De afbeeldingen van de projecten geven een duidelijk beeld van de reikwijdte van Graaumans.

Voor alle opdrachtgevers geldt de garantie dat de kwaliteit altijd in orde is conform het bestek of volgens afspraak.

→ naar de projecten

contact

Graaumans B.V.

Dorstseweg 8
4854 NB Bavel
                   
Telefoon 0161 43 20 21
Fax 0161 43 36 63

E-mail info@graaumans.nl

→ routebeschrijving