werkzaamheden

CO2-Prestatieladder

De afdeling groenvoorziening is actief in het voor- en natraject. Als onderdeel van het bouwrijp maken van percelen zorgt Graaumans voor het rooien en verwijderen van bomen, struiken, wortels en de oude bestrating. In het natraject wordt het maaiveld volgens planning geëgaliseerd, beplant, ingezaaid en waar nodig opnieuw bestraat. Daarmee is de cirkel van Graaumans rond, van bouwrijp maken tot oplevering.

Contact

Graaumans B.V.

Dorstseweg 8
4854 NB Bavel
                   
Telefoon 0161 43 20 21
Fax 0161 43 36 63

E-mail info@graaumans.nl

→ routebeschrijving