werkzaamheden

Rioleringswerken

Als het ergens op vertrouwen aankomt, dan is het wel in de aanleg van de complete ondergrondse infrastructuur. Graaumans neemt de verantwoording over de hoofdleidingen en alle aftakkingen in de voorgeschreven materiaalsoorten. Daarbij voldoet de uitvoering per definitie aan alle milieueisen. Dit geldt zowel voor de afwatering en infiltratie van hemelwater als de meer gecompliceerde projecten met gescheiden systemen en technische installaties voor hemelwater en afvalwater. Graaumans adviseert de opdrachtgever over het ontwerp en de uitvoering en beschikt over aantoonbare ervaring met de nieuwste technologie.

Contact

Graaumans B.V.

Dorstseweg 8
4854 NB Bavel
                   
Telefoon 0161 43 20 21
Fax 0161 43 36 63

E-mail info@graaumans.nl

→ routebeschrijving